Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

Svenskt Företagsfoto värnar om miljön! Den miljöpåverkan vi har består främst i inköpt material och tjänster, transporter, energiförbrukning samt avfall. Det område där vi ser en stor potential att ha en positiv miljöpåverkan, är i valet av våra underleverantörer. Svenskt Företagsfoto arbetar med mätbara mål, som årligen följs upp och revideras av extern part. Företaget efterlever gällande miljölagstiftning.

anders
Anders Dahlgren VD Svenskt skolfoto

Anders_Dahlgren_streck