Foto ID-kort

Foto ID-kort

Med foto ID-kort ökar säkerheten för ditt företag, oavsett om det är stort eller litet.
ID-korten brukar ofta vara ett kombinerat ID- och passerkort, som gör det möjligt för de anställda att identifiera sig både manuellt och digitalt.

Många kort som används är dock lätta att förfalska och ett förfalskat kort kan orsaka ett företag stor skada.
Du bör därför välja din leverantör med omsorg. Svenskt Företagsfoto och PAS Card fokuserar på säkerheten, både kring utfärdandet av korten och det färdiga kortet. Det gör vi genom nya säkerhetsapplikationer i utskriftsskedet, olika typer av hologramlaminat och fluorescerande paneler.
Dessa säkerhetsåtgärder och tillägg i kortet, gör det mycket svårt att förfalska ett ID-kort från PAS Card.

Vad är ID06

ID06 är allmänna regler för obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning med syfte att försvåra svartarbete, ekonomisk brottslighet och att stärka den sunda konkurrensen. ID06 är introducerat på byggarbetsplatser i Sverige där kravet är att du måste kunna legitimera dig med ett godkänt ID-kort.

Ett speciellt utformat ID-kort som används speciellt på stora arbetsplatser, där vikten av att säker identifiering och närvaroregistrering fungerar korrekt. Med ID-kortet ID06 blir registreringen både enkel och kostnadseffektiv.

ID06 kan bara beställa av ackrediterade leverantörer – PasCard är en ackrediterad leverantör!