Passerkort

Passerkort

Svenskt Företagsfoto erbjuder alla typer av passerkort, anpassade för olika säkerhetslösningar. Vi har stor kapacitet att snabbt fotografera och leverera stora volymer på kort tid och ansvarar för hela kedjan; från tidsplanering av foto, till leverans av färdig produkt.

Passerkorten utformas personligt efter innehavaren och gör det möjligt för företaget att skapa ett väl fungerande inpasseringssystem för behöriga till kontor, matsalar, lager och liknande. Via passerkorten får rätt personer tillträde till rätt lokaler och de personer som saknar behörighet, förhindras från att ta sig in.

Fördelar med passerkort

Passerkort kan, precis som nycklar, tappas bort. Fördelen med passerkort är att de går att styra elektroniskt, vilket gör att ett borttappat passerkort snabbt kan spärras för användning. Passerkort kan även kopplas till en särskild kod som kan bytas ut när som helst. Detta betyder att passerkorten kan uppdateras regelbundet. De kan avregistreras från sina användare och omregistreras för användning av nya. Passerkort kan därmed tidsregleras, vilket är väldigt bra om verksamheten tar emot besökare som ska identifiera sig och röra sig inom verksamhetens område.